Een leugen teveel

Toen vandaag het rapport Groningen werd gepresenteerd en Rutte weer probeerde tijd te rekken, door het eerst te willen “besturen” dacht ik nee wist ik, dat het mooi geweest is. Er moet nu iets veranderen in die “diep Socialistische staat" die Rutte van ons land gemaakt heeft.

Het is tijd voor een drastische verandering en vanachter deze tafel en op dit uur, roep ik de nederlanders op zich achter mij te scharem om Nederland een ander leiderschap te geven.

De Politieke partij Nederland. moet nu maar eens echt opgericht worden. Via een crowdfunding actie roep ik u op de Politieke Partij Nederland te steunen opdat wij goedschiks of desnoods kwaadschiks in staat zijn deze regering naar huis te sturen,  Het parlement gaat ontbinden en nieuwe verkiezingen uit gaat schijven. 

Een staatsgreep wel nee, we vertellen ze gewoon dat ze niet meer welkozijn, Bewust onbekwaam, iedereen, ja Iedereen

Een nieuw parlement dat haar vertegenwoordigers opdracht geeft Brussel en de Europed]se Unie te verlaten indien men daar niet bereid is bepaalde in het veleden gemaakte afspraken te herzien. Daaronder vallen de verdragen ooit getekend betreffende de migratie, de financiering van het zuidelijk blok, en de afspraken gemaakt rond alles wat met onze niet bestaande natuur te maken heeft. Zolang Nederland een druppel op de gloeiende plaat schuiven alle afspraken rond tikstof, Co2 en biomassa aan de kant. Naar onze eigen Frans Timmermans gaan wij niet meet luisteren. Kortom wij willen weer baas in eigen buik zijn.

50 miljoen moet de crowdfunding actie opbrengen en het rekeningnummer is NL40 RABO038498858  onder vermelding PPN. Dit is mijn rekening nummer en zodra de helft is overgemaakt zal een nieuw rekening nummer op naam van de politiek partij Nederland worden opengesteld. Halen we gewenste bedragen niet dan zal het  geld worden teruggestort  . Waarom 50 miljoen. Een bedrag omdat een stevige oppositie veel geld kost. De organisatie, de mensen, het hoofdkantoor en de televisiereclames, noem maar op!

Wie zijn onze doelgroep, naast de Groningers die gewoon 5 miljard op de rekening gestort met krijgen , de boeren, die moeten worden gecompenseerd voor het hun aangedane leed, de toeslagen slachtoffers  die niet tot 2030 moeten hoeven wachten, de migratie, elke jaar een stad als Haarlem erbij! en al die wetgeving uit Brussel die moet worden teruggedraaid. Ze kunnen het wel maar willen het niet. Laf. Doen ze dat niet in Brussel, dan volgt er een Nexit en natuurlijk moeten we Rutte en Kaag  kwijt. Kaag terug naar haar zo geliefde midden-oosten om dat weer vrede te stichten en Rutte naar Middelburg om zijn gedane beloftes waar te maken.

 Op de ministersposten gaan we razendsnel bekwame mensen neerzetten , tegen fatsoenlijke salarissen. De Balkenende-norm laten we los en hun eerste opdracht is schoonschip te maken op de ministeries en wel zo, dat al die onmogelijke constructies ( huurtoeslag etc) worden teruggedraaid of in de vuilnisbak gaan. De belastingdienst gaan we rigoureus reorganiseren en de staatsschulden gaan wij naar een niveau brengen (70%) waardoor wij in staat zijn internationaal aan onze verplichtingen te voldoen.(ons Leger). Praatjes als’ het is niet te koop of de levertijden zijn te lang” flikkeren we overboord. dag Ollongren. De competitie in de zorg  stoppen we onmiddellijk en de medicijnen worden weer betaalbaar. De marktwerking ooit door VVD’er Schippers bedacht gooien wij ook overboord er komt weer een betaalbare gezondheidszorg, De huisartsen krijgen weer de ruimte die zij nodig hebben en onzinnige belastingen worden afgeschaft. Utrecht en Leiden hoeven niet naar de rechter.

Kinderoncologie blijft in Utrecht en Leiden. Flikker toch op, alsof we niks anders aan hoofd hebben. De gemeentebesturen moet direct  verantwoording voor hun beleid afleggen aan de financieel controllers van het rijk en het overtollige geld en dat is er, wordt in de staatskas gestort geldt ook voor de provinies. Oei , dat gaat pijn doen!. Niks geen speeltjes meer zoals Femke en haar linkse vrienden elke maand bedenken. Geen miljarden meer zoals toen van Nuon voor de gemeente -aandeelhouders, gewoon ons geld! Parkeer gelden en de OZB wordt eens per jaar bepaald door een centrale diens en wordt geen speeltje meer van iedere gemeente op zich om hun begroting te dichten en het leven het uwe en het leven wordt weer betaalbaar gemaakt en niet geruïneerd door stiekem foefjes, zoals het niet verlagen Btw op frui van 9% naar 0% en dan roepen dat verlaging van die BTW moeilijk is omdat appelmoes geen fruit is want er zit suiker in.  Dit is maar één voorbeeld er er duizenden!

Deze flauwekul en nog veel veel meer gaat de Politieke Partij Nederland afschaffen, wie gaat die leiden, nou Plasterk, geholpen en geadviseerd door velen van u, maar allen met dezelfde doelstelling , Rutte Weg, Kaag weg. Dure BMW’s weg.  Parlement weg,  Gaat het niet goedschiks dan maar kwaadschiks. Gewoon via vreedzame, maar massale demonstraties, zonder politie , maar met duizenden mensen van Links en Rechts, gewoon op weg naar de Haag, Niks Malieveld gewoon heel Den Haag vastzetten  Vreedzaam maar vastberaden. Oj ja stikstof, het bestaat niet is, door ons bedacht, kijk maar naar België en Duitsland, er is geen aandacht voor en het kost dus geen 25 miljard, die 25 Miljard stoppen we in de krijgsmacht en geven we aan de pensionados die zonder aanvullend pensioen van€ 800 per maand moeten leven. nooit geïndexeerd en dat in een land waar ze €10 voor een uurtje parkeren durven te  vragen.  We geven Rutte en Kaag het Groningse verslag van 1900 pagina’s hebben ze wat om over na te denken.

Het is oorlog in Europa en wij vechter elkaar hier de tent uit over bijvoorbeeld Stikstof, shame om you

Uw storting maakt u automatisch lid.

Mayday , Mayday ons land zinkt.

 Ik hoop u allemaal. Vreedzaam maar vastberaden dat is het logo van de Politieke Partij Nederland,

en vergeet het niet de crowdfunding

Een leugen teveel !

Wij spreken