Marijke,

 

Jij bent de wethouder in Amsterdam, verantwoordelijk voor o.a. het klimaatbeleid van de stad. Qua ervaring en opleiding was er geen enkele reden om jou deze positie te geven, immers jij hebt je hele werkzame leven met alles behalve het klimaat te maken gehad.
Jouw CV is indrukwekkend, maar prostitutie en migratie is niet hetzelfde als een circulaire samenleving, is wat anders dan het managen van een vuilverbrandingscentrale en helemaal wat anders dan begrijpen wat een biomassacentrale allemaal teweegbrengt. Jouw CV, (zie bijlage) zou mij als ervaren headhunter niet direct of liever helemaal niet aanmoedigen jou voor een gesprek voor de functie van wethouder in Amsterdam uit te nodigen, tenzij het natuurlijk de portefeuille migratie of prostitutie zou zijn. Maar en nou komt het, in de politiek maakt dat geen reet uit.

Deze portefeuille was kennelijk beschikbaar en jij mag daar namens al jouw linkse vrienden kaas van maken. Gatenkaas, want het is een puinhoop tot nu toe en daar ben jij verantwoordelijk voor. Miljarden kost die gatenkaas en miljoenen bomen gaan hun CO2 teruggeven aan moeder aarde, als zij gekapt gaan worden voor de mooie BIOMASSA centrale van Vattenfall in Diemen. Elke dag als jij uit de ramen van de Stopera naar buiten kijkt, dan zie je de vervuilde lucht boven de stad hangen, vol CO2 van die nieuwe centrale.

Hieronder staat wat Vattenfall er zelf over schrijft (In 2040 willen we stadsverwarming in Amsterdam-Oost,Diemen en Almere helemaal CO-vrij hebben gemaakt. Dan gebruiken we dus geen aardgas meer. Om dat mogelijk te maken, ontwikkelen we een brede mix van duurzame warmtebronnen, waaronder een biomassacentrale in Diemen.) Natuurlijk heb jij de film van Michael Moore gezien, samen met jouw woordvoerder en misschien met jouw mede GroenLinks bestuurders en natuurlijk hebben jullie een strategie bedacht om de waarheden ( an inconvenient truth) te omzeilen, zodat jullie programma gewoon door kan gaan. Geld genoeg en zo niet dan gooien we de parkeertarieven omhoog naar €15 per uur en heffen we een stadstoegangsbelasting, een loopbelasting en een poepbelasting, alles met cameracontrole natuurlijk. De meeste camera’s hangen er al. En die poepbelasting, die controleren we via de watermeter, hoe meer er doorgetrokken wordt hoe meer er betaald moet worden. Of nog beter, ja ik weet het, we gaan de aankoop van wc-papier registreren. Dan weten we het echt. Een dubbeltje belasting per rol. Trouwens is ook goed voor het milieu, want wc-papier wordt gemaakt van hout en dat hout wat we niet voor de poep nodig hebben, dat kunnen we weer gebruiken voor de centrale in Diemen. Marijke, alles wat ik nu schrijf slaat nergens op, net zoals jouw beleid helemaal nergens op slaat. Je doet maar wat en dat is te zien, geld genoeg en nul tegenspraak.Hoogleraar René ten Bos (Radboud Universiteit) schrijft vandaag in het FD:” politici zijn mensen die doorgaans lakhebben aan de wetenschap. Ze weten het altijd beter, omdat zij zich zeggen te baseren op hun idealen. De huidige crisis nekt deze idealen. Democraten draaien de democratie de nek om” Ja Marijke, dat schrijft deze René en nog veel meer, lees dat nou gewoon eens en stop, stop in Godsnaam. Red de bomen en de bossen en de vogels en al die beestjes, die hun huis kwijtraken. Omdat jij met al jouw kennis over prostitutie of migratie (lees jouw eigen CV) je bemoeit met iets waar je absoluut geen verstand van hebt.

Ons Klimaat. Ons welzijn,

Wij spreken