Leuke dingen

Gisteravond bij Pauw, zat Menno Snel onze staatsecretaris van Ophalen, ik bedoel Financiën en hij kondigde met een vrolijk gezicht weer een nieuwe belasting aan : de vliegtax (ks). 200 Miljoen gaat die opbrengen en op de vraag van Pauw, wat hij daarmee gaat doen, antwoordde hij onverstoorbaar: “leuke dingen” Ja u leest het goed,

“Leuke dingen”.

Wij Nederlanders betalen ons inmiddels blauw aan belastingen, zo erg dat zelfs het CPB het te bont vindt worden. Zo niet Menno. Menno vindt het wel mooi. Immers vliegtuigen stoten CO2 uit en daarom moeten ze belast worden. Dat doen ze in (sommige landen van) Europa ook en Nederland mag absoluut niet achter lopen. Dat vliegtuigen maar een paar minuten boven Nederland vliegen, dat doet er niet toe. Voor de goede orde, wij hebben geen vluchten, van Amsterdam naar Groningen, dat hebben de Duitsers, de Fransen de Spanjaarden wel. Hun Groningen heet Hamburg Of Parijs. Kort gezegd het vliegen over land wordt belast, waar in Nederland nauwelijks sprake van is.

Menno werd er op gewezen, maar wuifde hij het commentaar weg.

Als je kunt beprijzen, zo heet dat in Den Haag, dan moet je dat doen. Je kon, zo flapte hij (Menno) er uit, ook de loonbelasting verhogen, maar dit was beter. Dit begreep iedereen toch en daar gaat het om, iedereen moet het begrijpen. Ja, hij gaf op de constatering van  de ook aanwezige Gerard Joling, dat de belastingen in zijn algemeenheid al hoog waren en die  op brandstoffen veel meer dan 100%,  als antwoord, dat dat nou eenmaal zo was. Daarop zei de ook aanwezige Robert Doornbos, dat je in Dubai je (huur)auto vol kon gooien voor $14, terwijl diezelfde auto volgooien in Nederland  €120,- kostte, bijna 10x zoveel.

Menno lachte het weg, beprijzen is zijn vak.

Zou Menno begrijpen, dat wij begrijpen dat er belasting betaald wordt, maar dat het steeds maar verhogen van alle lasten zowel op landelijk als regionaal niveau, een keer moet ophouden.

Toeristenbelasting, (wij hebben de hoogste) Parkeerbelasting. De belastingen op onze mobiliteit, de auto .etc. etc.

Wie is Menno Snel. Ik citeer Wikipedia en hoop maar dat het daar goed staat beschreven.

Lees het even want dan weet u waar en waarom ik het erover heb. Komt ie:

“Menno Snel ging naar Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt van 1982 tot 1988. Daarna studeerde hij van 1988 tot 1994 Algemene Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens zijn studententijd was hij lid van studentenvereniging Albertus Magnus. Hij werkte na zijn studie bij de bank MeesPierson en was vanaf 1995 plaatsvervangend directeur-generaal fiscale zaken op het ministerie van Financiën. Hierna stapte hij over naar de pensioenuitvoerder APG, waar hij van januari 2009 tot 1 oktober 2011 directeur strategie en beleid was. Van 1 oktober 2011 tot 2016 werkte Snel in Washington D.C. als bewindvoerder van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en sinds 1 september 2016 was hij werkzaam voor de Nederlandse Waterschapsbank, waar hij voorzitter van de raad van bestuur werd.

Sinds 26 oktober 2017 is hij staatssecretaris van Financiën in het op die dag aangetreden kabinet-Rutte III. Hij werd voor deze functie gevraagd door Wouter Koolmees, met wie hij samenwerkte bij het Ministerie van Financiën. Pas kort voor zijn aanstelling werd hij lid van D66,waarmee hij de bewindspersoonmet de minste politieke ervaring is in dit kabinet. Een van zijn hoofdtaken is het verder reorganiseren van de Nederlandse Belastingdienst” .  Tot zover dit (saaie) citaat.

Ik ben benieuwd, Wiebes zijn voorganger, heeft van dat laatste, de reorganisatie van de belastingdienst een puinhoop gemaakt, maar hij lachte altijd om de grappen van Rutte en dus werd hij daarna beloond met een ministerschap. Kortom als Menno er een puinhoop van maakt, maar wel blijft lachen en ophalen, dan is zijn kostje gekocht.

Slim baasje zou je zeggen, alhoewel hij 6 jaar over zijn studie  economie heeft gedaan, mijn zoon 4, dus zo slim is hij nou ook weer niet. 1 jaar heeft hij bij een bank gewerkt Mees Pierson en daarna werd hij ambtenaar. Directeur-Generaal fiscale-zaken. Klinkt heel wat, maar  dat ben je al gauw in Den Haag en na 4 jaar was hij al weer weg naar het APG.

Conclusie van dit alles: Snel is een ambtenaar met nauwelijks ervaring in het bedrijfsleven noch Politiek, alleen dankzij zijn relatie met Koolmees, dus niet op eigen kracht of via een politieke partij, heeft hij nu dan een baantje in den Haag. Hoofd Ophaler van Rutte.

Snel voert het beleid van D66 uit, een partij waarvan hij vlak voor zijn benoeming lid geworden was, want zonder partij kun je geen staatssecretaris worden. Als de VVD hem gevraagd zou hebben zou hij dan lid van die partij geworden zijn? Ik denk het wel.

Een beetje opportunist moet je zijn!!

Verdiend heeft Snel uitsluitend in door de overheid gesponsorde banen, het bedrijfsleven en geld verdienen daar weet hij niets van, als ambtenaar heeft nauwelijks risico’s gelopen, de risico’s die u en ik wel lopen. Hij heeft nooit gedroomd over ontslag en armoe, want dat doen ambtenaren nauwelijks, zelfs niet als je met je collega voor iedereen zichtbaar naar bed gaat. Je wordt hoogstens overgeplaatst, maar je salaris wordt gewoon door betaald. Of ze kijken wel, maar zien niks, zoals Herman Bolhaar deed met zijn twee topmedewerkers.

Snel is een uitvoerder, de ophaler van Rutte. En de “leuke dingen doener”

Voorbeeld:

“De Grand Prix van Zandvoort extra belasten, de milieuactivisten, die de toegangswegen gaan blokkeren, belonen. Plus in dat weekend een extra vliegtax heffen op de tickets van alle buitenlandse bezoekers, die via Schiphol naar Zandvoort willen komen.”

Ja dat gaat hij doen. Is toch redelijk en dat begrijpt iedereen en dat is leuk!!!

God beware ons en onze kinderen. Ons faillissement en dat van Nederland komt er aan.

Menno bedankt!

 

Geheimpje en niet verder vertellen “ we hebben in Nederlander ieder jaar geld over en toch gaan ieder jaar de belastingen juist, omhoog.