Gelijk

Bijna elke avond laat Johan Derksen in het programma  “Vandaag Inside” weten, dat Rutte in de afgelopen 12 jaar een rotzooi van Nederland gemaakt heeft. Hij, Johan, heeft gelijk.

Marcel Levi laat vandaag in de Volkskrant weten, dat Nederland als beschaafd en rijk land zich in Ter Apel als een boef gedraagt, omdat wij mensen, vluchtelingen in de buitenlucht laten slapen, hij heeft gelijk.

Dagelijks laten de boeren in alle media weten, dat zij niet langer kunnen leven met de krankzinnige Stikstof maatregelen, die onze niet gekozen, maar onder ondemocratische druk in elkaar gefrommelde coalitie ons oplegt en daarmee de boerenstand  in een onmogelijke en uitzichtloze situatie brengt en die onmiddellijk een halt toegeroepen moet worden. Zij hebben gelijk. Verzinselen van zelfbenoemde wetenschappers en gesubsidieerde organisaties zoals Greenpeace e.v.a. tot en met “Rust aan de Kust” wakkeren de angst voor een kaalslag van de natuur in Nederland aan. Zij hebben ongelijk.

Het gaat goed met de natuur!

De gepensioneerden en middeninkomens worden geconfronteerd met een financieel onhoudbare situatie, terwijl zij met lede ogen moeten aanzien, dat er maar liefst €25 miljard naar datzelfde klimaat gaat. Zij zijn boos en gefrustreerd, zij hebben gelijk . Kaag, die erover gaat, houdt haar ideologische poot stijf, geen geld naar de nieuwe armen!

In de grote steden, waar linkse bestuurders met gemeenschapsgeld krankzinnige en onbetaalbare projecten initiëren en daarmee de bevolking, die “Nederland groot heeft gemaakt en nog steeds maakt”,  wegzetten  als reactionair en daarmee frustreren, kleineren en cancellen. Die bewoners, hun stem wordt hun afgenomen,  zij hebben gelijk.

De Raad van State heeft gisteren onder druk van diezelfde natuurorganisaties de boeren een nieuwe slag toegebracht. Er zijn gaten in wetten gevonden, die de laatste maatregelen op het gebied van stalinnovatie van tafel vegen. De Raad van State ons hoogste rechtsorgaan, aangevoerd door een prominent van D66 en de OnderKoning van Nederland Thom de Graaf. Zij heeft ongelijk!

D66 heeft ons land in een wurggreep, Rutte en zijn ploeg ontberen de kwaliteiten om Nederland uit het slop te halen en de verdeelde oppositie is onmachtig hier iets aan te doen. Zij krijgen geen gelijk. Caroline van der Plas en haar BBB gaat het niet lukken hier op korte termijn verandering in te brengen. Zij krijgen misschien veel stemmen, maar niet hun gelijk, zij worden gecanceld!

Brussel, de ongekozen macht heeft het in ons land voor het zeggen en Timmermans  en zijn vazal Samson, gooien Nederland, met het in Finland gekapte hout in de verbrandingsovens van Vattenfall , wij zijn de Biomassa geworden. Niet zij, maar wij halen en krijgen ons gelijk!

De maatregelen:

.De grenzen gaan voorlopig dicht voor al diegenen die “veiligelanders”  lijken te zijn. Vluchtelingen worden onmiddellijk verdeeld over alle Nederlandse gemeentes. Het Deense asielbeleid  wordt in ons land per direct overgenomen en consequent, dus niet op zijn Nederlands uitgevoerd. de Denen hebben gelijk!

.Groningen gaat onmiddellijk open en met het geld dat de verkoop van het gas opbrengt, compenseren wij de getroffenen ruimhartig en voorzien wij Nederland van betaalbare energie. Smoesjes, als de energie prijs is gekoppeld aan de “internationaal” vastgestelde olieprijs, vegen wij van tafel. Wij hebben gelijk!

.Ons Stikstofbeleid wordt gelijkgesteld aan dat van Duitsland en België, zij hebben gelijk! De ontwikkeling van het klimaat is belangrijk maar niet bepalend.

.Het geld dat overblijft na de verkoop van ons aardgas, gaat niet meer naar de speeltjes van de linksen, maar naar onze Politie, onze Krijgsmacht en naar al die groeperingen, die nu ten onder dreigen te gaan aan het beleid van Rutte en zijn trawanten.

.Nederland wordt gereorganiseerd, want wij hebben gelijk!

.Het pensioenstelsel wordt genormaliseerd en de rekenrente op marktconform gezet. Eens kijken wat er dan gebeurt. Wij krijgen gelijk.

. Alle pensioenen worden  met terugwerkende kracht geïndexeerd! Dat wordt een feest, groter dan Koningsdag, want wij krijgen …. gelijk!

.Levi vragen we de zorg zo te organiseren, dat zij betaalbaar en dus haalbaar blijft. Zo krijgen wij gelijk!

.De belastingen op alles gaan omlaag of verdwijnen, gewoon omdat het geld een keer op is, wij hebben gelijk!

.De wachtlijsten voor woningzoekenden worden weer opengesteld voor de wachtenden en niet voor “statushouders”! Wij hebben gelijk !

Consequenties:

.Sigrid en Mark, Vera en Tjeerd sturen we naar huis, Wopke terug naar financiën en de rest, de rest krijgt twee maanden wachtgeld en een enkele reis naar een baan, een echte, gewoon ergens in Nederland. Nieuwe verkiezingen dus, met maximaal 10 partijen en een kiesdrempel, regelen we per wet of decreet of desnoods via Remkes. maakt niet uit! Wij hebben gelijk!

.Wij vragen competente Nederlanders, en daar zijn er veel van, ik ken ze allemaal!! hun stokjes over te nemen, niet met geweld, niet rechts, maar gewoon omdat het moet en wij krijgen gelijk !

En Brussel dan, wel Brussel ligt in België en daar hebben ze ongelijk. Ons wapen tegen Brussel, als ze boos worden gaan we gewoon weg, niet op zijn Orbans “blijven en cashen”, maar gewoon weg. Wij, de “Netto betalers”, Wij hebben gelijk. Nexit!

Drammers zijn het daar in Brussel en ook hier, drammers, die weggaan als het er op aan komt, naar Pittsburg , wij hernemen nu ons gelijk, niet met geweld, maar gewoon omdat Johan het zegt !

Is dit een oproep, ja dit is een oproep!

Want wij hebben gelijk! 

Wanneer gaan we, met zijn allen naar Den Haag, om dat te halen, ons gelijk?

De boeren, de burgers en de buitenlui!

Dit is geen dreigement, maar een belofte!

Wij dreigen niet, nooit!

Ik hoor wel.

Ps. Levi zou een jaartje dictatuur niet erg vinden (HP/de TIJD)

Wij spreken!