Ondersteboven Cri6

Sommigen zijn er, die al die Nederlandse driekleuren met blauw boven en rood onder, respectloos vinden. Velen zijn er, die het als een vredige vorm van verzet zien. Laten we beide kanten respecteren. Wij de burgers van Nederland, die onszelf geconfronteerd zien met misschien wel een van de grootste cri6 van na WOII, de volledige chaos waar onze Democratie in vervallen lijkt te zijn. Veroorzaakt door een volstrekt ongeloofwaardige premier, die zichzelf,  zijn partij en nog belangrijker zijn eigen verkiezingsprogramma, ondergeschikt heeft gemaakt, aan het veel kleinere maar oh zo machtige D66, dit alles om Premier te kunnen blijven. Zijn tweede man of liever vrouw heeft niet het gezag en de durf om hem tot de orde te roepen en zijn trawanten waaronder de eeuwige Remkes, doen er alles aan om zijn doelstelling, het vasthouden aan een kansloos regeerakkoord, gesloten onder de druk van “doe wat ik wil of je vertrekt”, te bereiken . Dit alles tegen beter weten in. Beter weten dan alle geledingen binnen de bevolking van Noord naar Zuid en van Oost naar West.

De afwijzing door vazal Remkes, de bedenker van een groot deel van ons aller ellende, van de wetenschappelijke onderbouwing van de stikstofnonsens, is het zoveelste bewijs dat onze samenleving is afgegleden naar het niveau van vlak voor de twee wereldoorlog, toen partijen ook rollebollend over tafel gingen zonder aan het belang van de bevolking te denken. Toen het eindelijk zover was en de Duitsers boven Rotterdam verschenen, was onze politieke elite verhuisd naar het veilige London, waar  Prins Bernhard uiteindelijk de macht greep en als soldaat van Oranje 5 jaar later naar Nederland terugkwam en dat zonder ooit een oorlogshandeling verricht te hebben, anders dan het verwekken van wat koninklijke bastaardjes hier en vooral daar!

Zover zal het deze keer niet komen, alhoewel de oorlog alweer woedt in Europa en de burgers van ons land de gevolgen daarvan elke dag aan den lijve ondervinden. Tot Prinsjes of liever Koningsdag moeten wij wachten, totdat zijne Majesteit het dictee van Sigrid Kaag voor mag lezen. Dit Dictee moet Rutte en Kaag aan de macht houden en het volk dom. “Wij willen wel, maar kunnen niet meer doen”,  want het geld dat eigenlijk voor u bestemd zou moeten zijn, stoppen wij in het behouden van onze hei en onze zandverstuivingen. Deze stikstof crisis, (klopt zegt Syp Wynia in zijn nieuwsbrief, er is wereldwijd te weinig van, hij citeert hier een artikel uit het toonaangevende blad Science), de Energiecrisis, de Asielcrisis, de Toeslagenaffaire, Groningen, alles moeten wijken voor het heilige doel van Rutte, zorgen dat Kaag naar Europa gaat en hij er nog wat jaartjes aan vast kan knopen. “Hij heeft er zin an” vrij naar Fortuin en hij heeft er voor gezorgd geen serieuze opvolgers binnen zijn eigen club te hebben. De goedwillende jongelui daar zijn verneukt en kunnen geen kant op. Het bedrijfsleven wil ze niet en ambtenaren worden niet zo goed en ruimhartig betaald als kamerleden, fractievoorzitters en ministers. 25 Miljard in het ravijn, 15% ambtenaren erbij en een gierende inflatie.

Van de Wal is de chefkok, die een maaltijd moet bereiden zonder dat ze weet hoe een keuken er uitziet. Staghouwer ziet eruit, alsof hij elke dag onze lieve heer om hulp en ondersteuning vraagt, maar die niet krijgt, en Erik van Asiel is het verdrietige,  doodverdrietige resultaat van het gebrek aan enig gezond verstand. De grenzen open en de paden langs, dat is zijn lijflied en zowel dat hotel in Tubbergen,  als  de kade in Velzen krijgen straks de bijnaam, ‘van der Burg locaties’. Plekken waar het onveilig is en waar onze verworvenheden en onze rechtstaat als verloren moeten worden beschouwd. ‘Erikjes’, dat zullen het worden en als het aan hem en zijn vrienden, zoals Remkes ligt, worden er nog een paar plekjes onteigend en regeltjes geschonden. Macht corrumpeert! Johan , Erik , Mark?  Hadden jullie ooit gedacht dat het zover zou komen? Met alle respect  voor onze militairen, laat die vlaggen maar even ondersteboven hangen.

Da’s  beter dan andere middelen, toch?  Ondersteboven!

 

Wij spreken