Bruin Snob

Zeker ik heb het over Hanke Bruins Slot, Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, oud officier van onze krijgsmacht,  Mr. Drs. afgestudeerd aan de KMA, onze opleiding voor (beroeps)officieren, oud en succescol (zaal)hockeykeepster en gisteren, de Minister van dienst en woordvoerster van ons 29 tellende kabinet op vakantie.

” Nee zeker, de stijgende prijzen hebben onze aandacht en zeker er wordt gecommuniceerd en ja zeker de verantwoordelijken zijn betrokken” en  dat was het dan. Hanke was duidelijk door de verslaggever overvallen, want ze was onopgemaakt en duidelijk niet goed voor- of ingelicht door de daarvoor bestemde dienst, want die was weer te druk met Remkes die een “duidelijk” overleg had gehad met alle door ons kabinet gesubsidieerde NGO’s, die opkomen voor ons klimaat en onze natuur. Greenpeace beloofde acties en  Johan Vollenbroek, met zijn markante verschijning, deed er nog een schepje bovenop door een gang naar de rechter te voorspellen. Een rechter die, ongetwijfeld van D66 origine zal zijn en derhalve met een voor Mark en ons ongunstige uitspraak zal komen, namelijk dat genoeg niet genoeg is en dat Groningen dicht moet blijven, de Boeren hun Pot op kunnen, de Giro ongestoord uit Utrecht moet kunnen vertrekken en Kaag de budgetten voor de uitkoop van boeren flink moet verlagen om zo de steun aan de instromers in Ter Apel te kunnen verhogen. Daar ben ik overigens voor, want ik heb in Ter Apel gewoond en daar wil je werkelijk niet dood gevonden worden. Vandaag waren er tenten afgeleverd, juist omdat ze daar toch niemand dood wilden vinden denk ik,  morgen hoop ik dat er extra toiletten komen en overmorgen schoonmakers om die bagger daar op te ruimen. De staatssecretaris was vandaag vanzelfsprekend niet beschikbaar, evenals alle andere betrokken diensten, zodat de TV Dame die dit onderwerp probeerde te behandelen onverrichterzake terug moest naar Hilversum.

“Ze waren er niet of ze wilden niet”.

Niemand wist iets, niemand kon iets en wij moesten eigenlijk stoppen met het stellen van domme vragen. Wat zijn wij toch een stom volk, het is vakantietijd en dan weet je, dat wij, de teringscoalitie, met vakantie zijn. Kaag naar Libanon, zo zou je denken, want ze wenste haar thuisstad succes met de opbouw, na die grote boem van een paar jaar terug en terwijl de Ayatollah waar zij nog niet zo lang geleden, met een shawl bedekt koppie, plechtig naar zat te luisteren, de aanslag op Rushdie bewierookte en de dader de hem toekomende maagden beloofde, werd Nederland uitgeroepen tot het duurste gasland van Europa. Die kon ik nog wel hebben. Dat Snob, mij via de buis vanavond zo hooghartig heeft toegesproken, dat hakte er nou wel echt even in, de rest ach, we weten zo langzamerhand niet beter.

Wij spreken