Dromenland

 

 

Laten we het vandaag over ons dromenland hebben, niet de Efteling in Kaatsheuvel, maar ons lage land aan de zee. Nederland. Het dromenland van zovelen.

De hele hoofdredactie van Trouw, de senior redacteuren, de redacteuren, de junior redacteuren, de portiers en de schoonmakers en ik vermoed ook de groot aandeelhouder, de Perscombinatie hebben vandaag in een hoofdartikel hun schaamte en schande uitgesproken over het niet verleende kinderpardon aan door hun Armeense moeder verstopte kinderen en de moeder zelf. Klaas Dijkhoff moest het ontgelden. Niet de moeder die al 9 jaar willens en wetens de boel besodemietert, haar kinderen een dromenland voorspiegelt dat er nooit zal komen en een moeder die met hulp van advocaten, stichtingen, burgemeester en de kerk probeert van haar ongelijk haar gelijk te maken.

De rechter had haar eindelijk door en Klaas hielt zijn poot stijf. Hij heeft ik citeer Trouw “geen gebruik gemaakt van zijn discretionaire bevoegdheid om in afwachting van een ruimer kinderpardon, daar heeft de oude Kamer immers om gevraagd, de moeder en kinderen toch maar in Nederland te laten”.

De kinderen hadden zich immers in Nederland geworteld en dat alleen al is reden genoeg voor een permanente verblijfsvergunning.

Over dat gesjoemel met de waarheid door de moeder schrijft Trouw nauwelijks.

Nee schande voor Dijkhoff!!

Economische vluchtelingen, we kunnen zo nog wel even doorgaan. Laten we ze uit Afrika halen, laten we ze hier ondersteuning geven door advocaten en o.m. de Stichting Defense for Children en verdelen over Nederland. Laten we zeggen 200.000 Wat is nou 200.000 op een bevolking van 17 miljoen. Wij zijn toch een rijk land, dit jaar al een groei van 3,3 %. Wij hebben toch werk genoeg en anders kunnen ze altijd nog in de bijstand. Wij hebben zelf 500.000 Nederlanders die graag willen werken maar voor wie geen arbeidsplaats is, wat maakt het nou uit dat daar nog wat mensen bijkomen.

Moeten we wel snel besluiten dan kan het nog mee in de formatie en dan kan de nieuwe regering dat tot haar beleid maken en er zelfs een ministerie voor opzetten, “ het Ministerie van Inburgering”

 

Wat een ellende is er niet in de wereld en trouwens voor onze vaak kansloze advocaten is het ook niet slecht, want die kunnen al die kansloze vluchtelingen weer via kostbare procedures in Nederland proberen te houden. Ik denk trouwens dat je best een goeie advocaat moet zijn als je dat 9 jaar kunt volhouden. Of en dat kan natuurlijk ook, onze regels deugen niet. maar dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen.

Wij hebben zoveel regels, die meeste zullen toch wel orde zijn.

 

Nee ik heb respect voor alle medewerkers van Trouw. Knap hoe je jouw lezers zo kunt hersenspoelen. Dat de Russische en Turkse staatsmedia dat doen dat weet ik en volgens Trump doen de Amerikaanse media ook mee, met “Fake News”. ”

Een voorbeeld van Fake News”:

Bijgaande tekst gebruikt “Defence for Children” in haar beargumentering als het gaat om de verblijfsduur van kinderen welke door hun ouders meegenomen zijn naar Nederland.

Let op geen enkele onderbouwing alleen maar de hier onderstaande tekst. Komt ie:

“Uit wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Groningen blijkt dat kinderen na 5 jaar verblijf in Nederland niet meer zonder schade aan hun ontwikkeling kunnen worden uitgezet”

Fake News??? Ik denk van wel : welk onderzoek, door wie, uit welke landen, ik heb nog wel een paar vragen, u ook denk ik.

Nee het zinnetje “ uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken” doet wonderen.

Het is niet zo moeilijk om je hier in ons dromenland 5 jaar te verstoppen voor de instanties. Ik schreef het al hier boven: er zijn veel advocaten die daar graag bij helpen. Tegen een bescheiden vergoeding natuurlijk en met dank aan Stichtingen zoals “Defence for Children” en natuurlijk met dank aan de voltallige staf van Trouw.

“Misschien wel de beste krant van Nederland”.

Of toch niet??

Dromenland, dat zijn wij sinds Merkel geroepen heeft “ Wir Schaffen Das”, ze bedoelde natuurlijk de Syrische vluchtelingen , maar ze heeft een hele volksverhuizing op gang gebracht. Haar gebrekkige kennis van de gang van zaken in onze wereld heeft haar opgebroken. Al die slachtoffers van geweld en ook armoe in Afrika zagen plotseling dat ze welkom waren in Europa. Geen idee waar dat was, maar daar moest je wel zijn.

Voor je welzijn.

Nederland Dromenland

Wij spreken