Doorpakken

 

 

Onze Leider, door mij graag plagend Mark of Frutte genoemd, heeft dan eindelijk gedaan wat van hem verwacht werd. Hij heeft de leiding genomen, Achter de autocue en ongetwijfeld na enige keren oefenen, heeft hij ons volk zo’n 7 miljoen mensen toegesproken. Een beetje laat en een beetje nietszeggend, want het meeste hadden de verstandige mensen onder ons al besproken. Maar ere wie ere toekomt, hij deed het eindelijk en hij deed het goed. Rustig en beheerst.

Maar wat hij voorstelde is rampzalig en bovendien onbewezen. Wij weten niets en dus is groepsimunniteit ook maar een keuze uit velen. Logischer zou zijn een totale Lock down, in navolging van Frankrijk en dan na 14 dagen kijken wat er overblijft aan besmettingen. Oorlogsmaatregelen, want het is immers oorlog en dus gaan we het gedrag van de asocialen inperken, zodat ieder zijn deel kan krijgen en niet een paar alles. Verboden op onzinnige prijsverhogingen, een flesje handgel van 100 ml van €4 voor € 6, en de beroemde pleepapier rollen beperken tot twee pakken persoon. Dat zijn de maatregelen en daarnaast natuurlijk het inzetten van alle middelen om de economie en de zorg op peil te houden.

De arts bij Jinek zei het goed: “er is geen paniek, wij doen gewoon ons alledaags werk”.

Macron, ik zei het al, gooit de boel op slot en velen zullen volgen.

Ik had het geruststellend gevonden als Rutte een verbond had aangekondigd met Frankrijk, Duitsland en misschien Italië om via de geëigende kanalen samen maatregelen te bespreken en in te voeren. Niet alleen onze eigen RIVM, met hun ook weer zeer beperkte kennis. En sterker nog met een zeer zwakke ministerploeg. Carola Hans Wiebes, Bruno Bruins, geen van deze bewindslieden hebben geen enkele bewezen crisis ervaring, sterker nog Wiebes en Bruis hebben van hun vorige banen een puinhoop gemaakt. Alleen Wopke en Mark hebben wel wat laten zien. Alhoewel Mark wel erg snel van mening verandert en er vaak een grapje van probeert te maken.

“Blikken” Bruno, Hans de Draaier en Carola in de den Haag bekend als “de Bange”. Mark vervang ze tijdelijk door krachtigste leiders die net zoals in de tweede wereldoorlog samen met de Eisenhouwers van deze wereld het Coronavirus aanvallen via een gedegen plan en laat intussen de laboratoria wereldwijd hun werk doen. Stop daar een paar miljard in en Vaccin is er in no time.

Het is oorlog en de gemeenschappelijke vijand is bekend. Een strategie, welke ook, moet ontwikkeld worden, bij voorkeur samen met onze vrienden in Europa en daarbuiten

Laat desnoods Frans Timmermans dit oppakken samen met zijn maat Samson. Dan doen ze wat nuttigs

Stop met praten, ga in godsnaam aan de slag,

Wij willen niet dood, niet aan Corona en zeker niet zonder wc-papier.

Er dan nog even een persoonlijk berichtje

Beste Ron, als kritiek niet meer mag, stuur dan jouw reactie door aan de fracties van CDA, FvD, PVV, D66 en VVD, dat helpt. Zij hebben invloed, ik niet, bovendien geven zij mij gelijk. Azijn of niet

Tot slot.

Mark, goed gedaan, nu doorpakken

 

Wij spreken